• الخطوة 1

  +
  • Select Es’hail-1 or Es’hail-2 satellite in the satellite selection menu or any satellite names on 25.5° or 26° East / Ku -Band (depending on your set-top-box software version).

 • الخطوة 2

  +
  • Set manually by using the numeric buttons on your remote control; the Frequency, Symbol Rate, Polarization & FEC for each transponder parameters as below:

    

    

    

    

    

    

    

    

   Alternatively, these listed below are the anchor frequencies which would download all the channels for satellites on 25.5° / 26° East.

 • الخطوة 3

  +
  • 1) Set “Scan Mode” into All Channels  

   2) Set “Network Search” into Enable or choose YES

   3) Set “PID Search” into Auto

 • الخطوة 4

  +
  • Enjoy! You are receiving Es’hail-1 and Es’hail-2 Direct-to-Home TV channels.

 • الخطوة 5

  +
Provider Channels Freq. Pol. FEC Encr satellite
Al Jazeera Arabic 11604. H 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Al Jazeera Mubasher 11604. H 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Al Jazeera English 11604. H 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Al Jazeera Documentary 11604. H 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Qatar TV 11604. H 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Al Jazeera Mubasher Misr 11604. H 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Al Jazeera America 11604. H 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Aljazeera Arabic HD 11045. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Aljazeera English HD 11045. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Al Jazeera Documentary HD 11045. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Al Jazeera Mubasher HD (Coming Soon) 11045. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Others (Coming soon) 11045. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Al Rayyan HD 11045. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Al Rayyan Al Qadeem HD 11045. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Sout Al Islam 11045. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Sout AL Rayyan 11045. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
beIN Sports 1 HD 11547. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 2 HD 11547. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 3 HD 11547. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 4 HD 11547. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Series 2 HD 11547. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
beIN Movies 1 HD 11547. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
beIN Sports 5 HD 11585. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 6 HD 11585. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 7 HD 11585. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 8 HD 11585. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Series 1 HD 11585. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
beIN MAX 1HD 11585. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 9 HD 11623. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 10 HD 11623. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 11 HD 11623. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 12 HD 11623. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN MAX 2HD 11623. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Movie 4 HD 11623. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 13 HD 11642. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 14 HD 11642. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 15 HD 11642. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 16 HD 11642. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Movies 2 HD 11642. H 2/3 8PSK DVB-S2 No Es'hail-1
beIN MAX 3HD 11642. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports 17 HD 11566. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports NBA HD 11566. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports HD 11566. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN MAX 4HD 11566. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN MOVIES 3HD 11566. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
beIN Sports News HD 11566. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
beIN Gourmet 11180. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
FX HD 11180. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
beIN 4K 11180. V 2/3 DVB-S2 8PSK No
beIN Drama 1 HD 11180. V 2/3 DVB-S2 8PSK No
beIN Box Office 1 HD 11180. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
FOX Movies HD 11084. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
FOX HD 11084. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Star Movies HD 11084. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Star World HD 11084. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Fox Action Movies 11084. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
BabyTV HD 11084. H 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
National Geographic HD 11669. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
NAT GEO People HD 11669. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
NAT GEO Wild HD 11669. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Channel V HD 11669. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
HGTV 11669. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Fox Family Movies 11669. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Boomerang 10770. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Cartoon Network (English) 10770. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
CNN HD 10770. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
HLN 10770. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
TCM 10770. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Cartoon Network (Hindi) 10770. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Cbeebies 10770. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Jeem 11103. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Baraem 11103. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
FATAFET 11103. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
DTX 11103. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Animal Planet 11103. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Be Junior 11103. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Dlife 10730. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Dmax 10730. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Dream Work 10730. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Dkids 10730. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Fox News 10730. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
aNews HD 10730. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Bloomberg 10730. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
EXTREME 10770. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
CBS Reality 10770. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
aMC 10770. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
JIM JAM 10770. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
OUTDOOR 10770. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Fine Living 10770. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Food Network 10770. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Travel 10770. H 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Qatar QBS Radio 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Qatar Urdu Radio 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Sout Al Khaleej 4 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Qatar Oryx Radio 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Qatar TV HD 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
AlKass One HD 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
AlKass Two HD 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Qatar Radio 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Qatar Radio Quran 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
AlKass Four HD 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Sout Al Khaleej Europe 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Sout Al Khaleej 2 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Sout Al Khaleej 3 11678. H 3/4 'DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Al Araby SD 11142. V 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Jo Sat 11390. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Al Rafidain 11142. V 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Al Resoul TV 11142. V 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Al Rayyan 11142. V 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Al-Bawadi TV 11142. V 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Al Araby HD 11142. V 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Hona Al Quds 11390. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Mekamleen 11142. V 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Sanad TV 11390. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Torath TV 11390. V 2/3 DVB-S2 8PSK No Es'hail-1
Al Shahamah 11390. V 2/3 DVB-S2 8PSK Yes Es'hail-1
Sout Al Islam 11142. V 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Sout Al Rayyan 11142. V 3/4 DVBS QPSK No Es'hail-1
Coverage maps
Satellite data